50W白壳系列

 

主要性能指标:      SKDX-050-4C典型应用
输入条件:  
输入电压            AC: 85V∽265V  Pmax=50W
                   DC:100V∽380V  Pmax=50W   
频率               47∽63Hz 
效率               ≥75% 
输出条件:  
各路输出电压       V1     V2     V3     V4
                   +5V    +12V   -12V    24V
输出电流           5A    0.5A   0.5A    0.5A
电压稳定度         ±0.5%  ±0.5%   ±0.5%    ±2.0% 
负载稳定度         ±1.0%  ±2%     ±2%       ±3% 
电压调节范围       ±10%
纹波及噪声Vp-p     1.0%, or.100mV
输出极性           V1,V4独立地 。V2,V3共地。
对称性             V2,V3绝对值小于0.2V
保持时间           大于 20ms
保  护      输出短路,过载,过热自动保护。且有自恢复功能。
环  境      工 作 温 度: -10℃--55℃
            储 存 温 度 :-25℃--85℃
电磁兼容    符合EIC61000. GB/T17626。相关规定。
安  全      一次---机壳,AC:2KV。二次---机壳,DC:0.5KV。
            一次---二次,AC:2KV。(I=10MA测试.)
            冲击电压:5KV
结  构      冷却形式自然冷却,   尺寸 :145×78×38  mm
重  量      0.35Kg        

规格型号
输出电压(V)/电流(A)
备注
V1
V2
V3
V4
SKDX-050-1A
+5A/10V
+12V/4A
24V/2A
48V/1A
单路输出
SKDX-050-1A1
+5A/5V
+12V/2A
两路输出,两路隔离
SKDX-050-3B
+5A/5V
+12V/1A
-12V/1A
三路输出,V1单独地,±12V共地
SKDX-050-3B1
+5A/5V
+15V/1A
-5V/1A
三路输出,V1单独地,±15V共地
SKDX-050-4C
+5A/5V
+12V/0.5A
-12V/0.5A
24V/0.5A
四路输出,V1、V4单独地,±12V共地
SKDX-050-4C1
+5A/3V
+15V/1A
-12V/1A
24V/0.5A
四路输出,V1、V4单独地,±15V共地
SKDX-050-4C2
+5A/5V
+12V/1A
-12V/1A
5V/1A
V1,V4单独地,V2,V3两路单独地
SKDX-050-4C3
+5A/3V
+12V/0.5A
-12V/0.5A
24V/1A
V1,V4单独地,V2,V3两路单独地

附:产品说明书 下载

[栏目首页]- [带壳电源]
【上一个】 500W(48V/10A)通讯电源     【下一个】 35W白壳系列

 ^ 50W白壳系列

东方心经2021全年免费资料大全